Búracie a demolačné práce

I keď sa búranie domu, respektíve búracie práce na prvý pohľad javia ako na odbornosť nenáročná činnosť, tak isto ako na stavebné práce, aj na tie búracie a demolačné sú potrebné určité skúsenosti. Profesionálne firmy dokážu túto prácu urobiť omnoho rýchlejšie a kvalitnejšie. K demolačným prácam patrí zbúranie budovy, odstránenie stavebného odpadu a odvoz odpadu na miesto určené na uskladnenie tohto typu odpadu. Osobitnou kategóriou pri ikvidácii sú staršie budovy, pri ktorých výstavbe boli v minulosti použité zdraviu škodlivé materiály ako napríklad eternit. Na likvidáciu týchto materiálov sa používa pomerne zložitý a presne predpísaný proces. Ako nášmu klientovi vám vieme zabezpečiť služby profesionálnych firiem a pri zbúraní budovy sa nebudete musieť ani len zamyslieť čo s odpadom, ako a na čo ho naložiť, kam odviesť a akým spôsobom zlikvidovať.